serwis korzysta z komponentów programu Cenzus Pro Windows - nowoczesne kadry-płace dla Ciebie         


Właściwości urzędów skarbowych - określanie przynależności terytorialnej do urzędu skarbowego według adresu zamieszkania.

Proszę zaakceptować notę o ograniczeniu odpowiedzialności producenta i wpisać w rubryki po prawej stronie właściwe dane adresowe.

przyjmuję do wiadomości, że przypisanie może być błędnie określone,
a producent nie ponosi z tego powodu odpowiedzialności.

Dla prawidłowego określenia właściwości Urzędu Skarbowego należy podać nazwę miejscowości i ulicę (dotyczy miast z listy) lub gminę (tu miejscowość nie jest istotna).

W przypadku, gdy ulica w "dużym mieście" przynależy do kilku urzędów, konieczne jest  podanie numeru domu.

Miejscowość
Gmina
Powiat
Województwo
Ulica
Nr domu
 

UWAGA :
Należy pamiętać, że właściwość urzędu jest określana na podstawie nie zawsze aktualnych danych, bowiem wciąż powstają nowe ulice. W naszej ocenie skuteczność tego doboru przekracza 99%. Jednocześnie, uprzejmie prosimy zgłaszać zauważone braki w prawidłowym określeniu zasięgu Urzędów Skarbowych na adres wersus@legat.com.pl

Dla osób, które polubią nas na FB potroimy zapytania. Po polubieniu wystarczy wysłać mail z loginem usługi i nazwę FB.

Użytkownik
Hasło
Urząd Skarbowy
Ulica
Nr domu
Kod pocztowy
Miejscowość
Numer konta
Strona www brak

Ograniczenia użytkownika niezarejestrowanego : dobór urzędów tylko dla gmin i ulic rozpoczynających się na litery A-B

Użytkownik z bezpłatnej rejestracji ma prawo do 10 zapytań oraz dodatkowo po 5 zapytań za każdego nowo zarejestrowanego użytkownika z jego polecenia

baza ostatnio aktualizowana : 06-04-2021 16:58:53

Legat S.C. ul. Erazma Ciołka 12 lok. 19 01-402 Warszawa, tel/fax: (022) 877-18-76, 877-18-78, NIP: 527-17-11-170, Regon: 012364359